Stof ophoping

Gitaar met stof

En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. – 1 Johannes 3:5

Ik heb een mooie gitaar, maar er is een plek waar stof ophoopt, omdat mijn vingers, handen en kleding die plek niet bereiken. In welke delen van ons leven hebben wij Jezus niet toegelaten om het te beroeren? Dat zijn waarschijnlijk de delen van ons leven waar zonde ophoopt.

Shit happens

In de ochtend kreeg ik een sms van mijn zusje terwijl ik bezig was op mijn werk. Aan de ene kant lachwekkend, aan de andere kant ook heel stom van mezelf, want mijn zusje vertelde in de sms dat ik ramp-achtig ben: Tegen de avond komen mensen langs en ik was zo stom om een stuk van mijn ‘bruine knaap’ achter te laten in de wc. Stom natuurlijk en vervelend voor mijn zusje, omdat ze nu iedereen gebruik moet laten maken van haar privé toilet.

Boontje komt om zijn loontje

In de avond parkeerde ik mijn auto en een aantal uren later stapte ik de auto in en merkte ik: “Er klopt iets niet” en toen merkte ik wat er aan de hand is. Bekijk de volgende foto’s maar!

2013-04-27-1135 2013-04-27-1136 2013-04-27-1137 2013-04-27-1138 2013-04-27-1140

De vogels mogen zeker op dieet gaan, maar daar gaat het niet om.

Toen ik dit opmerkte, dacht ik allereerst “Waarom moet mij dit overkomen? Ik heb vorige week pas de auto schoon gemaakt!”
En toen kreeg ik antwoord: “Maar waarom heb je de wc eergisteren dan niet schoon gemaakt?” Want mijn zusje denkt wel dat het van dezelfde ochtend is, maar in feite is ligt het daar nog langer.

Daarna dacht ik: “Shit happens”. Er overkomt ons soms éénmaal nare dingen en vaak is de oorzaak ons eigen fouten en soms de fouten van een ander: zonde. We kunnen zoveel problemen hebben, maar ons grootste probleem is de zonde. Hoe af te rekenen met zonde? Lees het evangelie.

Job

In het Bijbelboek Job wordt verteld over een rechtvaardige man Job. Hij verloor bijna alles zonder dat het zijn schuld was: zijn kinderen, zijn bezit, zijn gezondheid. Eerst was hij vol onbegrip waarom dit hem moest overkomen, maar uiteindelijk sprak God tot hem en zei Job:

Nu antwoordde Job de HEER: ‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten. “Luister,” zei ik, “dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet.” Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.’ Job 42:1-6

Toen Job dit zei, was hij nog steeds ziek, had hij nog steeds niets. Maar zijn houding is veranderd, hij hoefde niet meer te weten waarom dit hem moest overkomen, enige wat hij nodig had is dat God machtig is en dat wij mensen onmogelijk met ons verstand kunnen begrijpen. Wij kunnen alleen maar accepteren en ons vernederen voor de allerhoogste God.

En uiteindelijk? Job kreeg twee keer zoveel bezit als van tevoren! We weten allemaal: Shit happens. Maar wanneer wij niet hele tijd ons menselijk verstand gebruiken om onze situatie te willen doorgronden, maar accepteren en God gehoorzamen, dan verandert “Shit happens” in “Go(o)d things will happen”.

(Samen) richting Jezus

In  mijn voorgaande blogs heb ik verteld over de richting die wij op moeten gaan en dat wij die te weten kunnen komen door de Bijbel te lezen en te bestuderen. Ook over de gevolgen van de verkeerde weg nemen, de weg naar herstel en ons doel wordt veel zwaarder dan nodig was geweest.

Dit maal wil ik het hebben over het effect wanneer wij richting ons doel lopen: in de richting van Jezus Christus.

En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. –  Johannes 9:59a

Zijn wij niet allemaal verdwaald? Als wij in Antwerpen aan willen komen, dan moeten we daar naar toe reizen, maar sommigen zijn verdwaald in Amsterdam, een ander in Brussel, weer een ander in Rotterdam. Deze mensen zijn ver van elkaar vandaan, maar wanneer zij Antwerpen steeds meer naderen, zullen zij ook dichter bij elkaar zijn.

Vele wegen zullen samen komen

Vele wegen zullen samen komen

Jezus brengt mensen bij elkaar

Zonde brengt verdeeldheid, breuken en afstand tussen mens en God, maar niet alleen dat, ook tussen mensen onderling. De afstand tussen mensen lijken soms ook zo groot en onoverbrugbaar door de zonde. Wanneer mensen roddelen, ruzie maken, elkaar teleurstellen, iedereen heeft wel iets meegemaakt.

Maar zoals alles in het leven, is Jezus het antwoord op al onze problemen! Wanneer iemand vanuit Rotterdam richting Antwerpen reist, zal deze dichter komen bij iemand die vanuit Brussel reist richting Antwerpen. Wanneer deze personen in Antwerpen aan komen, zullen ze elkaar zelfs ontmoeten. Dat is de kracht van Jezus Christus die niet alleen een helende werking heeft voor ons ziel, maar heeft ook een helende werking voor relaties tussen mensen en helende werking op onze emoties.

Is dat geen mooi vooruitzicht? Jezus is ons redder, gever van eeuwig leven en heler van ons leven. Als wij op de juiste weg blijven en geduldig door onze stappen zetten, zullen we niet alleen God naderen, maar op een gegeven moment ook anderen naderen die hun doel gesteld hebben op Jezus Christus. Wegen zullen dan elkaar weer kruisen, dan loop je de weg niet meer alleen, maar samen.

Misschien start je op dit moment met lopen richting Jezus en je bevindt je op een afgelegen plek waar niemand in de buurt lijkt te zijn. Wees geduldig en blijf de stappen zetten die verlicht worden door het woord van God. Want hoe dichter wij God naderen, hoe dichter wij elkaar zullen naderen.

De weg afsnijden

Soms lijkt het lopen op dit juiste pad eenzaam. Misschien zie je in de verte naast je een andere weg waar iemand op loopt. Ooit zullen deze paden elkaar kruisen, je weet alleen niet wanneer. Misschien denk je, als ik nu even van het pad af ga en naar de weg verderop loop, dan kan ik gezelschap hebben. Je loopt dan de weg af, maar in plaats van bij de andere weg aan te komen, raak je verstrikt in de wildernis. God heeft ons een weg gegeven om op te lopen, niet om er van af te gaan. Richt je niet op andere wegen die anderen moeten bewandelen en voel je je eenzaam? God is altijd met ons en wij kunnen vertrouwen dat Hij ons zal leiden.

Dus richt je op Jezus Christus, stap geduldig en gestaag door. Op den duur zul je niet meer alleen lopen, want God brengt mensen dichterbij elkaar wanneer wij lopen in de richting van Jezus.

In het begin van dit blog citeerde ik uit de Bijbel met Johannes 9:59a, waarin Jezus iemand vertelt om Hem te volgen. Wat is ons reactie? Volgen wij de richting van Jezus?

En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. – Johannes 9:57

Schieten of scoren

Ik ben een liefhebber van sport: tafeltennis, squash, basketbal, volleybal, schaken en de laatste jaren vooral voetbal. In het jaar 2008 zijn we begonnen met een eigen team: Army of God.

Wij doen op dit moment mee aan een zaalvoetbal competitie in Ridderkerk en we hebben naast plezier ook sportieve ambities. Wij willen niet alleen de sportiviteitsprijs winnen (het is ons vorig jaar gelukt, hopelijk dit jaar weer), maar we willen ook alle wedstrijden winnen.

En dat is iets wat ons minder goed af gaat, want wij staan voor-laatste met 25 gemaakte goals en 187 tegendoelpunten in 18 wedstrijden dit seizoen. Naast het feit dat we niet goed verdedigen, scoren we ook te weinig.

Training

Afgelopen zaterdag ochtend ging ik op een voetbalveldje trainen op schieten. Ik mikte rechtsboven, de bal eindigt in het middel van de goal; richt ik naar de linker onder hoek, gaat de bal er aan de rechterkant in. De bal gaat soms naast het doel, erover heen, maar de bal gaat (bijna) nooit naar waar ik op gemikt heb.

In ons leven proberen we ook zoveel te bewerkstelligen, in dit leven wil je ook alleen maar gelukkig zijn, maar er is meer dan dat. Want wat is het doel van je leven, want als dit leven geen vervolg heeft, dan is er geen doel.

Maar gelukkig, er is wel een doel en dat is eeuwig leven met God. Alleen kunnen wij dit doel niet bereiken, want onze menselijke capaciteiten zijn te beperkt. Hoe hard we ook proberen, we kunnen de bal niet plaatsen waar wij willen.

Maar er is hoop, Jezus Christus heeft er voor gezorgd dat wij dit doel bereiken, want Hij is zonder zonde, Hij is God die mens geworden is om te sterven voor ons. Als wij in het team van Jezus Christus zitten, winnen wij.

Jezus

Dus de sleutelfiguur om te scoren is Jezus Christus. En niet alleen eeuwig leven, ook het leven op aarde is Jezus Christus van levensbelang. God is bij machte om ons werkelijk gelukkig te maken, maar we moeten Hem wel het werk laten doen die Hij in ons leven wil doen.

We moeten vertrouwen hebben in God en gehoorzaam zijn. Wanneer wij falen, is Hij vergevingsgezind en dan is het zaak om weer door te gaan en te vertrouwen.

En wij?

Ik heb gemerkt dat ik niet kan scoren. Ik voetbal al sinds 2008, maar scoren is nog steeds waar ik niet goed in ben. Hoe hard ik het ook probeer, als ik het niet kan, kan ik het niet. Maar dat betekent niet dat er niet gescoord kan worden in mijn leven. Wanneer ik weet dat ik bij het team van Jezus hoor, dan moet ik in mijn aanvoerder vertrouwen en geloven. Ik hoef alleen maar de bal bij Jezus in te leveren en Hij zal scoren. Als Jezus scoort, dan heb ik deel aan het doelpunt.

Dat betekent niet dat ik nu niks meer hoef te doen, want ik moet mijn instelling veranderen. Ik ben gewend om, wanneer ik de bal krijg, te gaan dribbelen om uiteindelijk te gaan schieten. Mijn houding moet dus veranderen.

Verder moet ik ook blijven trainen op mijn karakter en eigenschappen, zodat ik de bal goed over kan spelen naar Jezus.

Natuurlijk kan Jezus ook in zijn ééntje de wedstrijd beslissen. Ik hoef niet mee te doen, maar Jezus wil met ons de wedstrijd spelen, want Hij houdt van ons allen. Laten we dan met de taken en vertrouwen die Jezus ons heeft gegeven, goed omgaan.

Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. – 1Kor.15:58
Na weer een nederlaag, laten we niet opgeven, maar harder werken mét God.

Ik heb zelf genoeg ‘wedstrijden’ van het leven verloren in mijn leven. Omdat ik egoïstisch was, hield van dribbelen en te vaak probeerde te schieten. Nu is het tijd om mijn eigen taken die ik heb gekregen goed te doen en het scoren over te laten aan Jezus Christus.

Van dood naar leven

Binnen een tijdspanne van drie dagen, herdenken wij twee gebeurtenissen. Van extreem verdriet en lijden tot uitzinnige vreugde en leven! Het was weer tijd voor Goede vrijdag en Pasen. Van dood tot leven.

Dit was alleen mogelijk in Jezus Christus die zijn leven heeft gegeven voor alle mensen. Die ondanks alle ellende en verdriet vol hield en zonder gemopper zich liet slaan aan het kruis.

In deze paar dagen hebben wij in gedachten twee extremen herdacht. De dood en het leven; zonde en rechtvaardigheid; vernietiging en herstel.

Herstel is mogelijk

Wij leven in een wereld vol gebrokenheid, er is overal wel ellende en breuken te vinden: in relaties, in gezinnen, in families, in overheden, overal. Allemaal het gevol van zonde, maar zonde brengt niet alleen breuken tussen mensen, maar ook tussen de mens en God.

En die breuk tussen mens en God is zó groot, veel groter dan alle andere, dat wij mensen het niet kunnen herstellen. Alleen Jezus Christus kan dit en dat heeft Hij ook gedaan als plaatsvervangend offer.

Het resultaat: in Jezus Christus, is de breuk hersteld. In Jezus Christus is de dood overwonnen. In Jezus Christus is eeuwig leven. In Jezus Christus is herstel mogelijk. In Jezus is de plaats waar wij moeten zijn.

Als Jezus dit probleem van zonde kan oplossen, kan Hij ook al onze andere problemen overwinnen. In wat voor een slechte stemming of depressie je ook zit, in Jezus is herstel en oprichting te vinden. Geloof je in de kracht van zijn liefde? De kracht van God die hemel en aarde schiep? Zo ja, wat staan we nog te twijfelen?

Het is tijd om ons leven en vertrouwen te leggen in Jezus Christus en de toekomst hoopvol tegemoet te treden. Jezus Christus redt! Hij redt ons van de dood en plaats ons in het eeuwige leven. Hij wil voor je zorgen, dus maak je geen zorgen meer.

Candy Crush!

Heel Facebook is er mee bezig: het spel Candy Crush. En hoewel dit een tijdverslindend en redelijk nutteloos spel is, ontkom ook ik er niet aan om af en toe te vaak te spelen. Om het heel kort uit te leggen, het is de bedoeling dat je met het combineren van verschillende kleuren snoepjes, een opdracht voltooit. Wanneer het je gelukt is, mag je verder naar de volgende level.

Soms zijn de levels dermate moeilijk dat je al je leven hebt gebruikt en moet je hulp roepen bij je vrienden op Facebook en zij kunnen jou levens geven waardoor je weer verder kan spelen. Het is ook de bedoeling dat jij levens geeft zodat jouw andere vrienden hun tijd kunnen spenderen aan het spel.

Leerpunten

Er zijn een aantal dingen in het spel waar we van kunnen leren.

Volharding en doorzetten

Zoals Paulus in 1 Korinthiërs het beeld schetst van een atleet die meedoet aan de wedloop. Naast discipline voor de wedstrijd, is ook doorzettingsvermogen nodig tijdens de wedstrijd. Wanneer je afhaakt, zul je niet verder komen. Soms is het leven net als Candy Crush, sommige levels zijn zo lastig en blijf je een hele tijd haken, je kan maar niet verder. Gooi je je handdoek in de ring? Of ga je verder? Zet je door?

Ken je het verhaal van Derek Redmond? Een atleet die tijdens de wedstrijd zijn hamstring scheurde en toch de wedstrijd wilde afmaken. Hij werd bijgestaan door zijn vader en is uiteindelijk als laatste over de eindstreep gekomen. Maar hij finishte wel! Ik ken het verhaal van de winnaar van de wedstrijd niet, maar wel het verhaal van de sprinter die door zette! Hij werd bijgestaan door zijn vader, maar wij hebben ons Hemelse Vader God die ons bijstaat, zouden wij dan niet kunnen finishen met ons gebrokenheid? Mét God kan het! En de finish zal zoet zijn.

Elkaar helpen en steunen

Een ander punt waar we van kunnen leren is het sociale gedeelte van Candy Crush. Vrienden op Facebook geven elkaar levens en hulp om de levels te doorkomen. Sommige dingen moeten we alleen doen, dat zijn onze plichten en verantwoordelijkheden. Maar soms kunnen er in ons leven dingen op ons pad komen die we niet alleen aan kunnen. We hebben elkaars hulp en steun nodig.

Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. – Galaten 6:2

Steun geven is niet alleen lieve dingen zeggen, maar het is vooral ook het wijzen op de goedheid, troost en liefde van God en elkaar praktisch helpen. Zo overkomen wij de obstakels in het leven, niet alleen; maar met God en onze broeders en zusters.

Elkaar afleiden van God

En uiteindelijk, toch nog een negatief puntje. We kunnen niet ontkennen dat Candy Crush toch wel een beetje tijdverspilling is. We kunnen elkaar helpen met allerlei dingen, maar we kunnen elkaar ook afleiden van wat goed is. Wees dus waakzaam dat we elkaar op een goede manier stimuleren: dat we onze focus richten op Jezus en zijn evangelie en niet naar de wereldse dingen.

En nu… eerst even Candy Crush 😉

Vasthouden of sterven

Een verdord blaadje op de grond

Vanochtend vond ik een verdord en bruine blad liggen onder een mooie, groene boom. Het verbaasde me ondanks dat het heel ‘normaal’ is dat er bladeren uit een boom vallen.

“Wat is de reden dat dit blaadje hier op de grond ligt in plaats van in de boom?” Denk ik dan, “en wat is de reden dat de andere bladeren wél aan de boom is blijven zitten?”

Ik moest ook meteen denken aan een gedeelte uit de Bijbel waarin Jezus vertelt over de wijnstok en de ranken:

Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. – Johannes 15:6-7

In Jezus blijven

Net zoals een blad dood gaat wanneer het de boom, die haar voedt, verlaat; zo sterft ook ons geloof wanneer wij Jezus Christus verlaten.

Een blad heeft de boom gewoon nodig. Het lijkt alsof een blad weinig vrijheid heeft, het blijft op dezelfde plaats voor de rest van haar leven. Maar als het los laat van de boom, zal het blad kunnen dwarrelen naar andere plaatsen. Dat klinkt heel leuk en fijn, maar het eindigt in de dood.

Bladeren aan boom en bladeren op grond

Christenen, weet hoe belangrijk het is om in Jezus te blijven, houd je daarom vast aan Hem die leven geeft. Wie werkelijk een leven heeft mét Jezus ontvangt beloning in de toekomst en zegen voor vandaag, dat alles geef je op wanneer je besluit om bij Hem weg te gaan. Er is dus geen goede reden om het geloof en ijver in Christus op te geven voor wat alleen dood en verderf tot gevolg heeft.

En toch, gebeurt het, dat Christenen Jezus de rug toe keren en hun eigen weg bewandelen. Als het waait in hun leven, als er problemen zijn, als er andere verlangens zijn, dan worden ze verleid om los te laten. En ondanks dat men weet dat er alleen leven is met Christus, kunnen de aanvallen en verleidingen van de wereld als een storm zijn, van plan om ons van Jezus vandaan te rukken.

Maar wie vast houdt door alle stormen van het leven, ontvangt de Kroon des levens

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. – Jakobus 1:12

of lees eens dit:

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. – Openbaring 2:10

boom omgewaaid

Er zijn bladeren die na een storm waarin zelfs de boom valt, nog steeds vast houden aan de tak waaraan het vast zit. – Houd jij je zo aan Jezus Christus vast?