Wie wil nou niet het beste?

Iedereen wilt het beste, maar waarom rijdt dan niet iedereen in een Rolls Royce? Waarom vliegt niet iedereen business-class? Waarom draaien er nog steeds computers op AMD-processoren als Intel al jarenlang superieur is? Waarom heeft niet iedereen een 5-sterren verzekeringspakket?

Het beste kiezen

Apple iPhone 5S vs Symbian telefoon

Apple heeft weer hun nieuwe smartphones bekend gemaakt en in het eerste weekend werden er 9 miljoen stuks verkocht, een nieuw verkooprecord. Waarom verkopen deze telefoons zo goed? Er zijn éénmaal veel mensen die zo’n iPhone willen hebben, omdat het een topproduct is. Wie wil nou niet het beste hebben?
Ik geen nieuwe iPhone, ik gebruik nog steeds mijn telefoon van twee jaar oud waar de meeste leuke apps niet voor gemaakt worden. Het ziet er ook niet naar uit dat ik binnen korte termijn een nieuwe super telefoon ga kopen, omdat dit buiten mijn budget valt.

Biologische kip vs Plofkip

Wie kent de plofkippen niet? Het goedkope kippenvlees, dat komt van kippen die door boeren volgespoten worden met allerlei rotzooi om zo snel mogelijk veel vlees te produceren en om de kosten laag te houden.
Als ik kip koop in de supermarkt, zal het altijd plofkip zijn, hoe erg Wakker Dier daar ook wakker van ligt. Natuurlijk zou ik het niet erg vinden wanneer kippen op een ‘natuurlijke’ manier gehouden worden, met veel bewegingsvrijheid en zonlicht; natuurlijk wil ik de zogenaamde ‘gezonde’ biologische kip hebben, maar deze kost veel en veel duurder. Wie wil er nou niet het beste (biologische) vlees hebben dat fijn is voor kippen en gezond voor mensen? Maar daar hebben niet alle mensen het geld voor. En nee, vlees kun je niet vervangen door groente net zo min je groente kunt vervangen door vlees.

Albert Heijn vs Lidl

Ik ben op Facebook fan van Lidl. In mijn tijdlijn op Facebook zie ik dat Lidl hun producten tentoon stellen en vele Lidl-fans geven reacties. Het namaak-toetje wordt dan door deze Lidl-fans geprezen alsof het toetje regelrecht uit het paradijs komt. Als je alleen de reacties leest en niet weet waarop ze reageren, dan loopt het water je zo in de mond.
Ook ik ben een koper bij de Lidl, maar moet eerlijk bekennen dat de namaak-producten van de Lidl qua smaak zeker niet kan meten met de A-merken van de Albert Heijn, maar ze zijn wel gunstiger geprijsd. Maar ook hier, welke is beter en welke zou ik het liefst willen eten? Simpel: De A-merken van Albert Heijn.

Zelftroost

En toch, bleef ik stellig beweren dat mijn smartphone beter was dan de iPhone, ik moest op zoek naar mankementen van de iPhone die ik zelf niet eens zo erg vind en moest ik mijn telefoon loven om functies die ik nauwelijks gebruik.
Ik hield vol dat de plofkippen niet slecht is voor je gezondheid, of dat biologische kip net zo ongezond is als hun vetgemeste broertjes en zusjes.
Ik meende dat de kwaliteit van de Lidl-merken net zo goed was als de A-merken en dat voor een vriendelijkere prijs.

Wie probeerde ik voor de gek te houden? Natuurlijk is Domino’s Pizzas lekkerder dan de diepvriespizza’s van de Euroshopper. Een stropdas bij de Bijenkorf van betere kwaliteit dan die van de Wibra. All-you-can-eat sushi fijner dan de Burger King.
Maar wat als het beste, buiten het bereik van je financiële kunnen bevindt? Dan moet je genoegen nemen met hetzelfde van mindere kwaliteit. Maar ik probeerde mezelf voor te houden dat ik niet rond loop met een tweederangs telefoon en inkopen doe bij de beste supermarkt; om mezelf te troosten. Omdat het beste buiten mijn bereik ligt.

Oneerlijke wereld

We kunnen wel stellen dat in deze wereld de rijkdommen niet eerlijk verdeeld is. Dat is ook logisch: er zijn mensen die hard werken en er zijn mensen die niet willen werken. Maar ook onder de hard werkende mensen zien we grote verschillen. Ook dat is logisch: niet iedereen kan de directeur zijn.
Aan de oneerlijkheid van de wereld waarin we leven kunnen wij niet altijd iets aan doen en moeten we genoegen nemen met iets minder en zo erg is dat ook niet: ik kan nog steeds bellen, sms’en, whatsappen, internetten, zelfs spelletjes spelen op mijn telefoon; ik eet ook vlees en met een heerlijke kerrie-saus door heen smaakt alle kippen bijna hetzelfde; en ik heb als Lidl-fan het voorrecht om bij elke aanbieding van Lidl te smullen van de reacties van mijn mede Lidl-fans.

Het zou pas erg zijn wanneer ik, voor dezelfde kosten, een plofkip verkies boven de biologische variant. Want er is geen reden om niet het beste te kiezen, toch? Natuurlijk kun je €300 waarmee je een merk-tas kunt kopen bij de Bijenkorf ook besteden aan nuttigere dingen, maar dat ‘nuttigere dingen’ is misschien wel het beste. In dat geval, kies je nog steeds voor iets beters.

Jezus vs Atheïsme

Zoals ik zei, er is geen reden om te kiezen voor iets wat slechter is en daarom is er ook geen reden om atheïst te zijn. Hoe kun je kiezen om een ‘leven’ te hebben zonder God, dan een eeuwig leven mét God?

Deze wereld is weliswaar oneerlijk, God is dat zeker niet! Want hoewel wij in deze wereld niet allemaal miljonair of gezond kunnen zijn, heeft iedereen de keus om het eeuwige leven te ontvangen, niemand uitgezonderd! Dát is pas eerlijk, voor arm én rijk, jong én oud, gezonde én voor mensen met gebreken.

Hij zeide ook tot die Hem genodigd had: Wanneer gij een middag- of avondmaaltijd aanricht, roep dan niet uw vrienden of uw broeders of uw verwanten of uw rijke buren; die zouden immers op hun beurt u ook kunnen uitnodigen en gij zoudt terugbetaling ontvangen.  Maar wanneer gij een gastmaal aanricht, nodig dan bedelaars, misvormden, lammen en blinden.  En gij zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u terug te betalen. Want het zal u terugbetaald worden bij de opstanding der rechtvaardigen. Lucas 4:12-14

Jezus biedt ons liefde, gerechtigheid, eeuwig leven, hoop en een levensdoel. Zonder dat dit ons ook maar iets kost, want God zelf is naar deze wereld gekomen om met zijn dood en bloed onze overtredingen te betalen. Zodat wij, die van God waren weg gelopen, gereinigd mogen zijn. Wij hoeven slechts te geloven in Jezus Christus en ontvangen de genade en rechtvaardiging van God: het eeuwige leven en een herstelde relatie met God.

Wat biedt het atheïsme ons? Niets: wij zijn hier per toeval door verschillende natuurwetten en chemische processen. Wij doen dingen en ‘maken’ bepaalde keuzes op basis van onze genen in combinatie met het milieu waarin wij bevinden. De gedachte dat wij leven en dat wij een gevoel hebben, is niets meer dan een illusie die ontstaan is door verscheidene chemische reacties in onze hersenen en de emoties die wij voelen is een bijproduct van een corrupte kopie van een organische softwareprogramma.
Er is geen objectieve goed en kwaad. Dat het slecht zou zijn om je kind door een vleesmolen te halen, is slechts een mening en geen feit. Die emotionele mening is dan ook maar een product van chemische reacties in je lichaam en objectief gezien maakt het niet uit of de kinderen opgevoed worden of verwerkt worden in half-om-half gehakt.

Het geloven in het atheïsme kost ons niks, het geloven in Jezus Christus kost ons ook niks. Het is duidelijk dat het atheïsme niets te bieden heeft en dat Jezus Christus alles. Wie wil er nou niet het beste? We kiezen voor Apple producten, voor merk-kleding en -tassen, wij kiezen voor lekker eten, stoere auto’s, mooie meubels voor je nieuwe woning, dure horloges, goede doelen.
En dan kiest men voor atheïsme dat al die investeringen in één klap waardeloos maakt? Datzelfde atheïsme dat zegt dat jouw leven niks waard is?
Wie is God? Ben jij soms God terwijl jij slechts een mens bent? Is geld God? Is God soms de artikelen die je koopt?
Terwijl God, de schepper, jou zó waardevol vindt dat Hij zelfs zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus heeft gegeven zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft?

Ik kan niet met alles het beste hebben in deze wereld, maar ik weet wel dat, als ik de kans heb, het beste wel ga kiezen. Dan sluit ik mijn blog dit keer af met een quote van Jozua:

Maar indien het kwaad is in uw ogen, de  Here  te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de  Here  dienen! – Jozua 24:15

Want God is nie…

Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven. – Hebreeën 6:10-12

Geen koning

In die dagen was er geen koning in Israël; ieder deed wat goed was in zijn ogen. – Richteren 17:6

De geschiedenis die omschreven wordt in het Bijbelboek Richteren is chaotisch en sommige gebeurtenissen zijn werkelijk absurd. Maar ook in deze tijd, leven wij op absurde manieren omdat wij geen koning hebben die over ons regeert.

Natuurlijk, wij hebben net een nieuwe koning in Nederland, maar is Willem-Alexander werkelijk een koning in ons hart? Voelen wij ons als zijn onderdanen? Dat kan ik me moeilijk voorstellen. Wij zijn vaak ons eigen koning, wij zitten op de troon van ons leven en niemand anders. Wanneer dit zo is, dan is de situatie niet anders dan beschreven in Richteren 17:6: In die dagen was er geen koning in Israël; ieder deed wat goed was in zijn ogen.

king of the subway

Micha en de Leviet

Kijk maar naar de persoon Micha die beschreven wordt in dezelfde hoofdstuk. Deze Micha bezat een gesneden en gegoten afgodsbeeld en had daar een ‘tempeltje’ voor gemaakt. Op een dag kwam er een Leviet langs en deze stelde hij aan als zijn priester en dacht:

Toen dacht Micha: Nu weet ik, dat de  Here  mij zal weldoen, omdat ik een Leviet als priester heb. – Richteren 17:13

Deze Micha had het helemaal mis! En niet alleen Micha, maar de Leviet ook. De Leviet hoort God te dienen, maar in plaats daar van ging hij werken voor Micha en diende hij afgodsbeelden, want deze jonge Leviet wist niet wat goed was, dus deed hij maar wat goed was in zijn ogen. De stam Levi was apart gezet om God te dienen (en te kennen), maar deze Leviet is in naam Gods dienaar, maar in werkelijkheid diende hij slechts wie hem het meeste biedt.

In hoofdstuk 18 van Richteren kunnen we lezen dat mensen uit de stam van Dan Micha ging beroven, ze namen zijn afgodsbeelden, efod en terafim mee en de Leviet kreeg een ‘baan’ aangeboden van hen om priester te worden van een heel volk in plaats van het huis van Micha. De Leviet stemde daar mee in en verliet Micha met deze mensen.

Micha was ongelukkig omdat hij zijn afgodsbeelden kwijt was, terwijl de afgodsbeelden alleen maar troep was; dit omdat hij de ware God niet kende en niet liet heersen als zijn koning.
De Leviet was ambitieus, maar mistte totaal zijn doel en bestemming door priester te worden van afgodsbeelden; dit omdat hij de ware God niet kende en niet liet heersen als zijn koning.

Jezus als ons koning

Wij mensen zijn vaak slechte heersers, hoe vaak horen we wel niet dat een machthebber zijn of haar macht misbruikt? In welk land is er geen corruptie aanwezig? Wij mensen hebben een koning nodig, maar geen koning in een mens, maar God als onze koning.

Wij hebben Jezus nodig als koning en heerser van ons leven, zodat wij er geen potje van maken en weten wat werkelijk goed is. Als wij Jezus koning maken over ons leven, dan mogen wij Richteren 17:6 veranderen in: In deze dagen is Jezus koning in ons leven; ieder doet wat goed is in Jezus’ ogen.

Vaak weten we wel dat Jezus koning hoort te zijn in ons leven en vaak zeggen wij Christenen dat ook, maar zit Jezus werkelijk op de troon? Of zijn wij dat zelf?

Het haar groeit

Van sterk tot zwak

Mooie lange haren

Simson, de persoon die de Bijbel beschrijft in Richteren hoofdstuk 13 t/m 16 is een indrukwekkend en fascinerende persoon. Vroeger kende ik Simson slechts als een sterke man met lange haren, een held. Nu ken ik hem ook als een zondaar en verliezer, maar niet alleen als verliezer, ook als winnaar ondanks alles wat er met hem is gebeurd.

Simson had heel veel kracht ontvangen van God en misschien wel genoeg kracht om Israël te verlossen van de overheersing van de Filistijnen. Vooral als je bedenkt dat Simson met een ezelskaak duizend man heeft kunnen dood slaan.

Maar als we het leven van Simson lezen, zien we dat hij niet zozeer bezig is met het verslaan van de Filistijnen, maar gericht is op zijn privé leven en wat hij wilde: hij trouwde met een Filistijnse vrouw, ging naar een Filistijnse prostituee, trapte uiteindelijk in een val door de Filistijnse vrouw Delila, welke een spion was.

In de val

Het kon niet zo zijn dat Simson niet wist dat het een val was, want Delila vroeg keer op keer op welke manier Simsons kracht kon verdwijnen.
De eerste keer antwoordde Simson dat wanneer hij gebonden zou worden met zeven verse pezen, dat hij dan machteloos zou zijn en hij werd na het slapen wakker, gebonden met pezen.
De tweede keer zei Simson dat hij gebonden zou moeten worden met nieuwe touwen en hij werd weer wakker, gebonden met nieuwe touwen.
De derde keer zei hij dat zijn vlechten gevlochten moesten worden met het weefgetouw en hij werd zo wakker.

Tot dan toe had Simson niet het geheim van zijn kracht prijs gegeven, maar met het laatste antwoord kwam hij wel aan zijn haar, waar zijn kracht in schuilde.
En uiteindelijk bleef Delila door zeuren en gaf hij haar het antwoord, ook al wist hij dat het een val was, zijn haar dat nog nooit geknipt was werd van zijn hoofd geschoren.

Hij werd overmeesterd, zijn ogen er uit gestoken, geboeid en weggevoerd. Hij had, door zijn eigen stomme schuld, alles verloren. Dat is het verhaal van iemand, die grote kracht had ontvangen van God om goed te doen, maar hij heeft het verspild door zijn stommiteiten. En dat is zo jammer.

Wij hebben ook gaven gekregen van God om goed te doen, doen we daarmee goed door het in dienst van God te stellen? Of alleen voor ons zelf?

Delila

En wat is ons ‘Delila’? Ons Delila hoeft geen persoon te zijn, het kan ook een verslaving zijn waar we mee worstelen, een produkt of verkeerde verlangens. Lopen wij elke keer weer in de val ondanks dat wij er bewust van zijn? Hoe dom kunnen we zijn? Als wij keer op keer bewust in de val blijven lopen, zal het een keer afgelopen zijn met ons, dan raken we alles kwijt.

Wat dacht je van een drugsverslaafde? Die kan zijn baan, geld, gezin kwijt raken. Iemand die constant vreemd gaat, raakt zijn vrouw kwijt. We moeten het niet zo ver laten komen! We hebben het zelf in de hand, want het probleem was niet Delila, maar het onverstandige van Simson.

Oeps

Maar wat als je net als Simson niet op tijd de rechte pad op gaat? Weet dan dat je alles verloren hebt, maar niet alles is verloren.

Ondanks dat Simson de schuld niet op iemand anders kon schuiven en zelf stom was geweest; ondanks dat de kracht van hem was geweken, alles had verloren, was er tóch een lichtpuntje en dat lezen we in vers 22

Maar van het ogenblik af, dat zijn hoofdhaar afgeschoren was, begon het weer aan te groeien. – Richteren 16:22

Ondanks dat hij alles had verloren, had God Simson niet verlaten, maar begon opnieuw met hem, om verder te gaan. Wat een genade en trouw van God, om zo’n onverstandige persoon bij te staan. Ja, dat is de liefde van onze God die Hij ook voor ons allen heeft.

Nieuwe kracht

En hoe liep het af? Simson bad nog één keer om kracht en liet het gebouw, waar duizenden Filistijnen aanwezig waren om te feesten en hem uit te lachen, instorten. Hij doodde daarmee in zijn dood meer Filistijnen dan in zijn leven.

Nu weet ik niet hoe lang het haar was van Simson tijdens zijn dood, maar ik kan me bedenken dat het korter was dan voor het geschoren werd. En toch, doodde hij meer Filistijnen met kort(er) haar, dan met lang haar. Niet de hoeveelheid gaven bepaalt hoe goed wij zijn, maar wat wij er mee doen.

De vijanden van Simson dachten dat zij overwonnen hadden toen zij Simson gebonden hadden en hem gevangen genomen had. Maar juist in het hol van de leeuw wordt de overwinning behaalt.

Zo stierf Jezus en daalde neer in het dodenrijk, maar juist vanuit daar, haalde Jezus de overwinning op de dood.

Gifted and wasted

Voor dit blog bericht heb ik ook nog een lied geschreven. God heeft gaven gegeven, maar wij kunnen het mooie plan dat God heeft met ons ook verpesten. Maar ondanks al onze fouten, er is hoop, want God blijft altijd van ons houden.

Het einde nabij

Met nog één wedstrijd te spelen aanstaande maandag, sta ik met mijn team één-na-laatste; met evenveel punten als hekkensluiter Puma. Wij staan slechts vóór door een iets betere doelsaldo (2 doelpunten). En de wedstrijd die wij moeten spelen wordt een hele zware, tegen een ijzersterk team dat per sé wilt winnen om kans te maken op de eerste plaats. De één-na-laatste plaats dreigen we te moeten verliezen om uiteindelijk als laatste te eindigen. Zie de stand op dit moment:

stand_competitie

Spannend!

Na deze laatste ronde zullen we te weten komen op welke plek wij geëindigd zijn. We hebben als team hard gewerkt om 3 wedstrijden te winnen van de gespeelde 23, we hebben blessures gehad en er voor gestreden.
Toch is de kans groot dat wij als laatste zullen eindigen ondanks onze inzet.

Is dat ook niet zo met ons leven? Je hebt je hele leven hard gewerkt, je hebt mooie momenten gehad, maar waarschijnlijk ook vreselijke momenten meegemaakt. Wat is het resultaat daar van en wat voor nut heeft het gehad? Geld kan je niet meenemen, jouw huis ook niet, vrouw en kinderen blijven achter, aan roem en status heb je ook niks meer. Niks van wat je in het leven ‘bereikt’ hebt kan je helpen of een goed gevoel geven.
Uiteindelijk heb je niets, je hebt uiteindelijk verloren, net zoals wij in de competitie. We hebben ons best gedaan, we hebben 3 wedstrijden gewonnen, maar eindigen uiteindelijk (waarschijnlijk) als laatste. Iedereen die leeft, wordt een verliezer en wordt alles wat hij heeft, ontnomen met de dood.

Toch prijs!

Is er dan geen hoop? Rest er niks anders dan een verliezer te zijn? Nee! Want als we een andere stand bij pakken, zien we dat wij de eerste zijn!

stand_sportiviteit

Met deze tussenstand zijn we verzekerd van de sportiviteitsprijs en deze prijs is voor ons belangrijker dan op de eerste plaats staan in de competitie. Dus ook wanneer wij laatste eindigen in de competitie, wij zullen de hoofdprijs pakken.

Is dat niet zo in het leven? De meeste mensen zijn zo bezig met het leven, met vrienden maken, met geld verdienen, geld spenderen, met relaties, kinderen; alles wat wij uiteindelijk vaarwel tegen moeten zeggen.
Dat terwijl er een prijs voor het pakken is, die toegankelijk is voor iedereen die zegt: “Ja, Jezus, geef mij het eeuwige leven! Ik geloof in U.”

Vertrouw op Jezus en in plaats van alles te verliezen, win je de hoofdprijs die je vroeger niet voor ogen had.

Mensen leven voor wereldse dingen, maar God verlangt dat wij ons richten op zijn Zoon Jezus Christus. Hij verplaatst ons vanuit de duisternis in het licht; verandert een verliezer in een winnaar.

Paulus zegt in Filippenzen 2:16

het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos (mijn wedloop) gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.

Jezus is het woord des leven, geloof in Hem en houd je vast aan Hem, dan zal jouw leven nut hebben; je bent geen verliezer meer, maar een winnaar! Als je Jezus hebt, dan weet je dat je niet met lege handen de wereld verlaat, maar met het eeuwige leven.

Stof ophoping

Gitaar met stof

En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. – 1 Johannes 3:5

Ik heb een mooie gitaar, maar er is een plek waar stof ophoopt, omdat mijn vingers, handen en kleding die plek niet bereiken. In welke delen van ons leven hebben wij Jezus niet toegelaten om het te beroeren? Dat zijn waarschijnlijk de delen van ons leven waar zonde ophoopt.

Beker van oordeel en van hoop

Beker van oordeel en van hoop

Want in des Heren hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd; Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken. – Psalm 75:9

En Hij (Jezus) ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Wederom, ten tweeden male, ging Hij heen en bad, zeggende: Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede! – Mattheus 26:39, 42

De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal de naam des Heren aanroepen. – Psalm 116:13

Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij (Jezus) zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. – 1 Korinthe 11:25-26

Dank onze Here Jezus dat Hij onze straf heeft gedragen. Drink uit de beker van hoop!